دسته بندی محصولات بوران مارکت

وسایل کمک حرکتی (3)

گوش و حلق و بینی (2)

گردنبند طبی (1)

کمربند طبی (2)

فشارسنج (1)

عینک (4)

زانوبند طبی (1)

تناسب اندام (3)

تجھیزات مصرفی خانگی (6)

تجھیزات کمک تنفسی (5)

تجھیزات تخصصی پزشکی (11)

پد ضد درد عضلانی (2)

بهداشت دهان و دندان (1)

ارتوپدی وتوان بخشی (9)